ευρώπιο

Χημικό στοιχείο με σύμβολο Eu. Ανήκει στην τρίτη ομάδα του περιοδικού συστήματος –σεψές των λανθανιδίων– και έχει ατομικό αριθμό 63 και δύο σταθερά ισότοπα. Το ανίχνευσε ο Κρουξ και το απομόνωσε, το 1900 περίπου, ο Ντεμαρσέ. Παρουσιάζεται σε καθαρή κατάσταση από το οξείδιό του (Eu2O3) με διύλιση σε κενό, στους 1.200°C, με παρουσία λανθανίου. Είναι μέταλλο σταχτόχρωμο, μαλακό, το οποίο μεταβάλλεται εύκολα με τον υγρό αέρα. Λιώνει στους 826°C και έχει ειδικό βάρος 5,24. Είναι γνωστά τα άλατα του τρισθενούς ε. (αζωτικό, θειικό κλπ.), ενώ παρουσιάζουν μια κάποια σταθερότητα και τα άλατα του δισθενούς ε. Χρησιμοποιείται στην κατασκευή ειδικών φακών και σε μερικά κράματα στην ηλεκτρονική. Χάρη στην ισχυρή επιβραδυντική του ικανότητα πάνω στα νετρόνια, το ε. εφαρμόζεται και σε μερικούς τύπους ράβδων ελέγχου για πυρηνικούς αντιδραστήρες.
* * *
το
μεταλλικό χημικό στοιχείο τής σειράς τών λανθανιδών.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. europium < Europe (πρβλ. Ευρώπη) + κατάλ. -ium].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • γαίες, σπάνιες — Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται μια ομάδα δεκατεσσάρων χημικών στοιχείων, με ατομικό αριθμό από 58 μέχρι 71, των οποίων οι χημικές ιδιότητες μοιάζουν και συγγενεύουν πολύ με του λανθανίου (που έδωσε τις σ.γ. και την ονομασία λανθανίδια). Η λέξη… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.